Szkołą Policealna Medyczno-Społeczna W Świeciu - Świecie

no image

Szkołą Policealna Medyczno-Społeczna W Świeciu to publiczna jednostka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Świecie, ulica Wojska Polskiego, nr 85, kod pocztowy: 86105. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 000298318. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczba wynosi 42, z czego 22 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie jednostki odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 523333140, a także za pośrednictwem faksu 523333140.