Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Poniatowa

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych to publiczna instytucja edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Poniatowa, ulica Fabryczna, nr 16c, kod pocztowy: 24320. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 060673650. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczebność wynosi 57, z czego 29 stanowią uczennice. Za prowadzenie instytucji odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 818205624, a także za pośrednictwem faksu 818205624.