Altabira City Tavern

no image Altabira City Tavern jest położony w Portland przy ulicy nazywającej się 121 Sw Morrison St (zip 97204). Wyżej wymieniona firma charakteryzuje się rodzajem Assumed Business Name. W rejestrze stanowym ma identyfikator 104246095 a widoczna jest od 8/21/2014. Szczegóły dotyczące firmy dostępne są w linku http://egov sos state or us/br/pkg_web_name_srch_inq do_name_srch?p_name=&p_regist_nbr=104246095&p_srch=PHASE1&p_print=FALSE&p_entity_status=ACTINA.