Prywatna Szkoła Policealna Dla Dorosłych

no image Prywatna Szkoła Policealna Dla Dorosłych "twoaj -Szkoła" to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Wałbrzych, ulica Sokołowskiego, nr 75, kod pocztowy: 58309. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 021955464. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 746667728, a także przez faks 746667728.