Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Ciechanowcu - Ciechanowiec

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Ciechanowcu to publiczna jednostka edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Ciechanowiec, ulica Szkolna, nr 8, kod pocztowy: 18230. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 451190008. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczebność równa jest 114, z czego 55 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie jednostki odpowiada Powiat Ziemski.