Szkoła Policealna Dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej W Wodzisławiu Śląskim - Wodzisław Śląski

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej W Wodzisławiu Śląskim to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Wodzisław Śląski, ulica 1 Maja, nr 23b, kod pocztowy: 44304. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 243024133. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Zoo. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 327293822, a także przez faks 327293814.