Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Opole Lubelskie

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych to publiczna placówka oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Opole Lubelskie, ulica Kolejowa, nr 2, kod pocztowy: 24300. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 060055721. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczba równa jest 94, z czego 44 stanowią uczennice. Za prowadzenie jednostki odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 818272175, a także przez faks 818272175.