Szkoła Policealna-Dorośli - Wągrowiec

no image Szkoła Policealna-Dorośli to publiczna instytucja oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Wągrowiec, ulica Kcyńska, nr 48, kod pocztowy: 62100. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 000705321. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczebność równa jest 134, z czego 90 stanowią uczennice. Za prowadzenie jednostki odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 672620108, a także za pośrednictwem faksu 672620108.