Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej W Głogowie - Głogów

no image Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej W Głogowie to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Głogów, ulica Królewska, nr 12, kod pocztowy: 67200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 390553426. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie jednostki odpowiada Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 768322442, a także za pośrednictwem faksu 768322442.