Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 10 - Kraków

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 10 to publiczna jednostka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Kraków, ulica Os szkolne, nr 21, kod pocztowy: 31977. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 356727404. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczebność wynosi 247, z czego 135 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z instytucją możliwy jest pod numerem telefonu 126445166, a także przez faks 124258535.