Szkoła Policealna - Ostróda

no image Szkoła Policealna to publiczna jednostka edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Ostróda, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nr 2, kod pocztowy: 14100. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 281380430. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 896465278, a także za pośrednictwem faksu 896469141.