Prywatene Policealne Studium Farmaceutyczne - Warszawa

no image Prywatene Policealne Studium Farmaceutyczne to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Warszawa, ulica Rakowiecka, nr 23, kod pocztowy: 2517. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 012668094. Uczniami instytucji są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt z placówką możliwy jest pod numerem telefonu 228494512, a także przez faks 228495077.