Szkoła Charakteryzacji

no image Szkoła Charakteryzacji "cztery Pory Roku" to niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Łódź, ulica Piotrkowska, nr 39, kod pocztowy: 90410. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 471393115. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt z instytucją możliwy jest pod numerem telefonu 426301301, a także za pośrednictwem faksu 426301301.