Policealna Szkoła Zawodowa - Piotrków Trybunalski

no image Policealna Szkoła Zawodowa to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Piotrków Trybunalski, ulica Aleje 3 Maja, nr 36/38, kod pocztowy: 97300. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 100504743. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 447325251, a także przez faks 447325251.