Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Jabłonka

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych to publiczna jednostka edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Jabłonka, ulica Podhalańska, nr 3, kod pocztowy: 34480. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 492906601. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczebność równa jest 33, z czego 27 stanowią uczennice. Za prowadzenie szkoły odpowiada Powiat Ziemski.