Szkoła Policealna Im. Prof. Józefa Marcinkiewicza - Janów

no image Szkoła Policealna Im. Prof. Józefa Marcinkiewicza to publiczna jednostka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Janów, ulica Białostocka, nr 22, kod pocztowy: 16130. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 200014830. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczebność równa jest 60, z czego 9 jest płci żeńskiej. Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 857216216, a także przez faks 857216216.