Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Prudnik

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych to publiczna jednostka edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Prudnik, ulica Piastowska, nr 26, kod pocztowy: 48200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 532458307. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczebność wynosi 55, z czego 38 stanowią uczennice. Za prowadzenie szkoły odpowiada Samorząd Województwa. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 774362784, a także za pośrednictwem faksu 774362784.