Policealna Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna Profesja Centrum Kształcenia Kadr - Sosnowiec

no image Policealna Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna Profesja Centrum Kształcenia Kadr to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Sosnowiec, ulica Warszawska, nr 12, kod pocztowy: 41200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 472967280. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. Z O.o.. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 322916910, a także za pośrednictwem faksu 323638155.