Spol - Oleszyce

no image Spol to publiczna instytucja edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Oleszyce, ulica Zielona, nr 1, kod pocztowy: 37630. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 180662804. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczebność równa jest 37, z czego 12 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z instytucją możliwy jest pod numerem telefonu 166315055, a także przez faks 166315055.