Szkoła Policealna Nr 3 W Białymstoku - Białystok

no image Szkoła Policealna Nr 3 W Białymstoku to publiczna jednostka edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Białystok, ulica Zwycięstwa, nr 28, kod pocztowy: 15703. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 052202329. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie instytucji odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 856511795, a także za pośrednictwem faksu 856647433.