Zespół Szkół W Wieleniu Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Wieleń

no image Zespół Szkół W Wieleniu Szkoła Policealna Dla Dorosłych to publiczna instytucja oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Wieleń, ulica Drawska, nr 11, kod pocztowy: 64730. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 300612716. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczba równa jest 39, z czego 18 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie instytucji odpowiada Gmina.