Warszawska Akademia Reklamy, Fotografii I Filmu - Warszawa

no image Warszawska Akademia Reklamy, Fotografii I Filmu to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Warszawa, ulica Szolc-Rogzińskiego, nr 3, kod pocztowy: 2777. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 016757707. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Zarząd W S R Sp. Z O.o.. Kontakt z placówką możliwy jest pod numerem telefonu 226442858, a także przez faks 226442858.