Szkoła Policealna W Nowej Wsi - Nowa Wieś

no image Szkoła Policealna W Nowej Wsi to publiczna instytucja edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Nowa Wieś, ulica Nowa Wieś, nr 70B, kod pocztowy: 5660. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 673008670. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczebność równa jest 95, z czego 56 stanowią uczennice. Za prowadzenie jednostki odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 486673433, a także za pośrednictwem faksu 486673433.