Policealne Studium

no image Policealne Studium "creo" Dla Dorosłych to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Wrocław, ulica Trzebnicka, nr 42, kod pocztowy: 50230. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 930196397. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 713293336, a także przez faks 713293336.