Policealne Studium Kompleksowej Ochrony W Białymstoku - Białystok

no image Policealne Studium Kompleksowej Ochrony W Białymstoku to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Białystok, ulica Jurowiecka, nr 33, kod pocztowy: 15101. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 050208747. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 856642182, a także przez faks 856642182.