Szkoła Policealna Nr 2 - Tarnów

no image Szkoła Policealna Nr 2 to publiczna jednostka edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Tarnów, ulica E kwiatkowskiego, nr 17, kod pocztowy: 33101. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 852622383. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 53, z czego 46 stanowią uczennice. Za prowadzenie szkoły odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 146889900, a także za pośrednictwem faksu 146889902.