Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego W Łowiczu - Łowicz

no image Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego W Łowiczu to publiczna instytucja edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Łowicz, ulica Ułańska, nr 2, kod pocztowy: 99400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 750800903. Uczniami placówki są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 220, z czego 127 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie szkoły odpowiada Samorząd Województwa. Szkoła jest miejscem pracy dla 13 pełnoetatowych nauczycieli, a także 16 pedagogów pracujących na część etatu. Kontakt z placówką możliwy jest pod numerem telefonu 468375885, a także za pośrednictwem faksu 468375027.