Medyczne Studium Zawodowe W Łukowie - Łuków

no image Medyczne Studium Zawodowe W Łukowie to publiczna jednostka oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Łuków, ulica Kryńskiego, nr 10, kod pocztowy: 21400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 000290239. Uczniami instytucji są dzieci lub młodzież. Ich liczebność równa jest 212, z czego 178 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Samorząd Województwa. Placówka jest miejscem pracy dla 11 pełnoetatowych nauczycieli, a także 33 pedagogów pracujących w mniejszym wymiarze. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 257983598, a także przez faks 257982639.