Szkoła Policealna Nr 4 - Świdnica

no image Szkoła Policealna Nr 4 to publiczna placówka edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Świdnica, ulica Wałbrzyska, nr 35-37, kod pocztowy: 58100. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 891418710. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie jednostki odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 748521005, a także przez faks 748521005.