Akademia Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1 - Warszawa

no image Akademia Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1 to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Warszawa, ulica Leszno, nr 21, kod pocztowy: 1199. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 472067010. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt ze szkołą możliwy jest pod numerem telefonu 228622960, a także przez faks 226311584.