Szkoła Policealna W Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach - Ustroń

no image Szkoła Policealna W Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Ustroń, ulica Stawowa, nr 3, kod pocztowy: 43450. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 000512533. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 338543300, a także za pośrednictwem faksu 338544505.