Medyczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Ciechanów

no image Medyczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych to publiczna jednostka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Ciechanów, ulica Sienkiewicza, nr 33, kod pocztowy: 6400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 140221698. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 138, z czego 131 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Samorząd Województwa. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 236723581, a także za pośrednictwem faksu 236723581.