Szkoła Policealna Służb Społecznych I Medycznych - Jawor

no image Szkoła Policealna Służb Społecznych I Medycznych to publiczna instytucja oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Jawor, ulica Rapackiego, nr 1, kod pocztowy: 59400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 390999145. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dzieci lub młodzież. Ich liczebność równa jest 53, z czego 18 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Samorząd Województwa. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 768703114, a także za pośrednictwem faksu 768703114.