Szkoła Policealna Nr 7 - Warszawa

no image Szkoła Policealna Nr 7 to publiczna instytucja oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Warszawa, ulica Spokojna, nr 13, kod pocztowy: 1044. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 015758082. Uczniami instytucji są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 21, z czego 17 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z placówką możliwy jest pod numerem telefonu 228387091, a także za pośrednictwem faksu 228389169.