Ii Szkoła Policealna W Pionkach - Pionki

no image Ii Szkoła Policealna W Pionkach to publiczna placówka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Pionki, ulica Parkowa, nr 6, kod pocztowy: 26670. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 140195966. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 28, z czego 13 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 486128090, a także za pośrednictwem faksu 486128090.