Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Przedborzu - Przedbórz

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Przedborzu to publiczna placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Przedbórz, ulica Piotrkowska, nr 1, kod pocztowy: 97570. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 100074998. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 60, z czego 42 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt ze szkołą możliwy jest pod numerem telefonu 447812032, a także za pośrednictwem faksu 447812032.