Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki W Cieszynie - Cieszyn

no image Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki W Cieszynie to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Cieszyn, ulica Frysztacka, nr 48, kod pocztowy: 43400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 140862730. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Spółka Akademie Prentki Sp Z O o . Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 604886267.