Szkoła Policealna Nr 1 W Zgierzu - Zgierz

no image Szkoła Policealna Nr 1 W Zgierzu to publiczna instytucja edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Zgierz, ulica Długa, nr 89/91, kod pocztowy: 95100. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 472915633. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie jednostki odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 427150744, a także za pośrednictwem faksu 427150734.