Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Golub-Dobrzyń

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Golub-Dobrzyń, ulica Szkolna, nr 37, kod pocztowy: 87400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 870341902. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 566820301, a także za pośrednictwem faksu 566820301.