Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna W Krakowie - Kraków

no image Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna W Krakowie to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Kraków, ulica Jaracza, nr 28, kod pocztowy: 31216. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 070509485. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 124161760, a także przez faks 124161760.