Szkoła Policealna Nr 3 - Kwidzyn

no image Szkoła Policealna Nr 3 to publiczna jednostka edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Kwidzyn, ulica Staszica, nr 27, kod pocztowy: 82500. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 220113231. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie jednostki odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 552793874, a także przez faks 552793874.