Szkoła Policealna Nr 7 - Bielsko-Biała

no image Szkoła Policealna Nr 7 to publiczna jednostka edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Bielsko-Biała, ulica Piastowska, nr 21, kod pocztowy: 43300. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 240149466. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczba równa jest 57, z czego 49 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie jednostki odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt ze szkołą możliwy jest pod numerem telefonu 338140979, a także przez faks 338143027.