Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Zielona Góra

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych to publiczna placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Zielona Góra, ulica Botaniczna, nr 77, kod pocztowy: 65392. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 970023151. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 5, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie szkoły odpowiada Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp Z O o . Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 683238804, a także przez faks 683238801.