Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Ciechanowie - Ciechanów

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Ciechanowie to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Ciechanów, ulica Plońska, nr 143, kod pocztowy: 6400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 357061568. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 236725487, a także przez faks 236725487.