Szkoła Europejska

no image Szkoła Europejska "eurocollege" to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Wrocław, ulica Wagonowa, nr 12, kod pocztowy: 53609. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 300879141. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Teb Edukacja Sp O o . Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 713555672, a także za pośrednictwem faksu 717383331.