Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Piotrkowie Trybunalskim - Piotrków Trybunalski

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Piotrkowie Trybunalskim to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Piotrków Trybunalski, ulica Próchnika, nr 8/12, kod pocztowy: 97300. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 592296476. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 446472324, a także przez faks 446472324.