Prywatne Policealne Studium Farmaceutyczne - Toruń

no image Prywatne Policealne Studium Farmaceutyczne to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Toruń, ulica Kosynierów Kościuszkowskich, nr 6, kod pocztowy: 87100. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 870588784. Uczniami instytucji są dzieci lub młodzież. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 566453083.