Szkoła Policealna - Lubkowo

no image Szkoła Policealna to publiczna instytucja oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Lubkowo, ulica Łodzierz, nr 11, kod pocztowy: 77200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 221734805. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie jednostki odpowiada Powiat Ziemski.