Szkoła Policealna Nr 40 - Warszawa

no image Szkoła Policealna Nr 40 to publiczna jednostka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Warszawa, ulica Łucka, nr 17/23, kod pocztowy: 842. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 000190868. Osobami uczęszczającymi do placówki są dzieci lub młodzież. Ich liczebność wynosi 34, z czego 10 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu.