Szkoł Policealna Dla Dorosłych W Ogonowicach - Ogonowice

no image Szkoł Policealna Dla Dorosłych W Ogonowicach to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Ogonowice, nr 207A, kod pocztowy: 26300. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 100243165. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie jednostki odpowiada K Sudra A Nowak. Kontakt ze szkołą możliwy jest pod numerem telefonu 502316494.